Saturday, 22 September 2012

api boleh menjadi air

"kejahatan boleh datang daripada kebaikan dan kebaikan juga boleh datang daripada kejahatan"